Welkom

DE POORTWACHTERSFUNCTIE

Veel organisaties hebben een poortwachtersfunctie gekregen om te voorkomen dat de integriteit van de financiële markt wordt geschonden. De Wwft, Wft, Wtt 2018 en de Sanctiewet 1977 zijn de belangrijkste kaders waaraan wordt getoetst.

Het niet goed naleven van deze wet- en regelgeving zorgt voor commerciële- en juridische risico’s, maar ook voor commerciële risico’s. Het onvoldoende aanvoelen van maatschappelijke ontwikkelingen zorgt voor het missen van kansen. AUDIT PARTNERS ondersteunt organisaties bij het beperken van deze risico’s en het identificeren van kansen.

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

Onze auditors zijn ervaren specialisten in integriteitsaudits. De poortwachtersfunctie staat daarbij centraal. Wij doen dat samen met onze cliënt binnen diens geldende kaders en met onze kennis en ervaring. Uiteindelijk draait alles om vertrouwen dat niet geschaad mag worden. Wij kunnen u daarbij helpen.

Het is ons streven het hele auditproces van toegevoegde waarde te laten zijn en bij te dragen aan de verbetering van een organisatie. De auditwerkzaamheden en bijbehorende rapportages geven immers inzicht in de effectiviteit van processen en procedures die niet alleen in het kader van een integere bedrijfsvoering zijn ingesteld.