Audit Partners verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de eigen organisatie en ten behoeve van haar dienstverlening: het verzorgen van de auditfunctie, dan wel onderdelen daarvan en advisering daaromtrent. De grondslag voor de gegevensverwerking is met name gelegen in eisen die direct of indirect voorvloeien uit wetgeving, zoals het Burgerlijk Wetboek (BW), belastingwetgeving, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en de uitvoering van een overeenkomst met de betrokken onderneming.

Op deze gegevens is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing die wij hebben vertaald naar intern beleid en procedures, in de opleiding van medewerkers en in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne) documentatie.

Uitgangspunten

Audit Partners verzamelt en verwerkt zo min mogelijk gegevens. Zodra deze gegevens niet langer nodig zijn worden deze vernietigd.

Gegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang en uiterst zorgvuldig behandeld.

Gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming of op basis van wettelijk voorschrift.

Soorten Persoonsgegevens die Audit Partners verwerkt   

  • Gegevens van klanten van ondernemingen waarvoor Audit Partners werkzaam is danwel is geweest, zoals daar kunnen zijn: gegevens met name opgenomen in beoordeelde cliëntendossiers en rapportages, waaronder NAW gegevens, BSN nummer, paspoortnummer, nummer bankrekening, gegevens over financiële positie, eigendom verhoudingen en zeggenschap, doelstellingen, risicobeleid, strafrechtelijke gegevens, fiscale gegevens, kennis en ervaring, etc.
  • Gegevens van ondernemingen waarvoor Audit Partners werkzaam is danwel is geweest, zoals daar kunnen zijn:  NAW gegevens, CV, diploma’s, functieprofielen periodieke evaluatie van interne en externe medewerkers van ondernemingen, eigendom verhoudingen en zeggenschap, doelstellingen, risicobeleid, gegevens van financiële positie, etc.
  • Gegevens van eigen en/of ingehuurde medewerkers, zoals daar kunnen zijn: NAW gegevens, CV, diploma’s, BSN nummer, paspoortnummer, nummer bankrekening, etc.
  • Gegevens van ingehuurde dienstverleners en hun contactpersonen, zoals de accountant, de website beheerder, de bank, het notariskantoor, de automatiseerder, de leverancier van een software-pakket etc., zoals daar kunnen zijn: NAW gegevens, nummer bankrekening, etc.
  • Gegevens van zakelijke relaties waarmee Audit Partners in de uitoefening van haar dienstverlening contact mee onderhoud, zoals daar zijn: NAW-gegevens

Doeleinden van gegevensverwerking website

Audit Partners verzamelt en verwerkt geen gegevens over bezoekers van deze website.

Cookies

Er bestaan drie soorten cookies: functionele, analytische en tracking cookies. De website van Audit Partners gebruikt alleen functionele cookies. Deze zijn nodig om onze website goed te laten werken en zorgen ervoor dat u de website zo goed mogelijk ziet.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Audit Partners

Vragen over deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Audit Partners vanwege onze dienstverlening heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan privacy@auditpartners.nl

Wijzigingen Privacy Statement

Audit Partners behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement.

Versie: 11 september 2020