De auditfunctie

De auditfunctie

Sinds januari 2015 dient ieder trustkantoor een auditor te hebben aangesteld voor toezicht op de organisatie en de integere bedrijfsvoering. Verschillende organisaties die als financiële onderneming/instelling worden aangemerkt zijn sinds 2018 eveneens verplicht om een interne auditfunctie in te stellen.

De internal auditor controleert een financiële instelling (Wft, Wtt) of financiële onderneming (Wwft) op naleving van de eigen procedures en de wet- en regelgeving. Daarnaast controleert de auditor de uitvoering van de compliancefunctie. De auditfunctie wordt geacht onafhankelijk en effectief te zijn.

Onze invulling hiervan

AUDIT PARTNERS geeft op een pragmatische manier invulling aan deze auditfunctie. De auditors zijn duidelijk over wat wel en niet kan volgens wet- en regelgeving. Elke audit wordt afgerond met een handzame en direct toepasbare rapportage.

Onze auditors hebben impact door vanuit een onafhankelijke positie het management een spiegel voor te houden, waar nodig uit te dagen en te stimuleren de interne integriteitsbeheersing te versterken.

Ze hebben ruime ervaring in de financiële sector en zijn gewend om kritisch en opbouwend te zijn. Onze auditors zijn lid van het Institute of Internal Auditors Nederland (IIA) en maken bij de uitvoering van auditactiviteiten gebruik van standaarden en praktische handvatten van het IIA.

Audit Partners

Raymond van Wegberg,
Frans-Willem van der Ven &
Robert-Jan van Aken

Adres

Nieuwe Uitleg 10
2514 BP, Den Haag
info@auditpartners.nl