Onze dienstverlening

TAILORMADE AUDITS

De auditors worden conform vereiste op persoonlijke titel benoemd bij een trustkantoor, maar zullen elkaar afwisselen om een ‘blindheid’ te voorkomen en alle betrokkenen scherp te houden. Voor de overige ondernemingen voldoet een aanstelling van AUDIT PARTNERS, maar ook hier wordt een vier-ogen principe toegepast.

Iedere organisatie is uniek, integriteitrisico’s verschillen per kantoor. Daarom zorgt AUDIT PARTNERS voor een tailormade auditfunctie. De uitvoering van de audit wordt afgestemd op het integriteitsrisicoprofiel van de financiële instelling of financiële onderneming.

Samen met de cliënt stellen wij een auditplan op en leggen de afspraken vast. AUDIT PARTNERS zorgt voor een jaarlijkse audit op de inrichting van de organisatie en op de kwaliteit van het vastgelegde cliëntonderzoek in cliëntdossiers.

Daarnaast heeft AUDIT PARTNERS ruimschoots ervaring met het verzorgen van specifieke audits op door de cliënt gewenste onderdelen of op aanwijzing van de toezichthouder.