Ons team

Mr Frans-Willem van der Ven

Frans-Willem werkte na zijn rechtenstudie voor de overheid en banken, en kreeg destijds de verantwoordelijkheid voor het opzetten en besturen van een trustkantoor. Deze ervaringen gebruikt hij bij het controleren van bedrijven op de naleving van integriteitsregelgeving. Sinds 2011 verricht hij legal compliance audits. Frans-Willem is een goede observeerder en in staat concreet terug te koppelen en praktische oplossingen voor te dragen. Hij is specialist op de SIRA en de organisatie-inrichting. Voorts is hij actief in en voor de filantropie sector.

Mr. Raymond van Wegberg

Zo’n twee decennia is Raymond werkzaam als jurist in de financiële sector. In 2005 wekte ‘compliance’ zijn interesse. Dit kreeg verschillende opleidingen en projecten verder vanaf 2009 de volledige focus, waarna Raymond voor diverse organisaties als compliance officer fungeerde. Raymond is vooral gericht op de doelstelling van wet- en regelgeving en de vertaling daarvan naar praktische toepassingen. Succes hierbij heeft geresulteerd in de huidige interne auditpraktijk, waarbij Raymond streeft naar een duurzame meerwaarde voor de cliënt.

Mr Robert-Jan van Aken

Robert-Jan heeft ruim 20 jaar ervaring als bedrijfsjurist en ondernemer. Vanaf 2011 werkte hij als externe compliance officer, adviseur en auditor. Robert-Jan is gespecialiseerd in “the proof of the pudding”: dossiers en rapportages. Met zijn praktische benadering en gedegen kennis van de wet- en regelgeving draagt hij bij aan kwaliteitsverbetering en risicoverlaging van dossiers bij cliënten.

 

Esther Dieltjes MA

Na een praktische en een academische opleiding in de kunst werkte Esther een kleine tien jaar als zelfstandig kunsthistorica. Ze gaf les, maakte tentoonstellingen en was vooral actief als onderzoeker en auteur. Vanaf 2015 vervulde Esther diverse ondersteunende functies en eind 2018 begon zij bij Audit Partners als Office Manager. Het gevarieerde takenpakket sluit mooi aan bij haar veelzijdige inzetbaarheid. Daarnaast is Esther werkzaam als kunstenares.